Izvještaj sa seminara "Kreativnost i inovativnost na radnom mjestu"

Kako potaknuti i razviti kreativnost zaposlenika? Kako kreativno dizajnirati posao? Što potiče zaposlenike na kreativno i inovativno ponašanje? Tko treba biti kreativan, a tko inovativan unutar organizacije: menadžeri i/ili zaposlenici?

Zanimljive odgovore na ova, ali i druga pitanja dobili su polaznici seminara pod nazivom Kreativnost i inovativnost na radnom mjestu koji je 19. listopada 2018. godine održan na Ekonomskom fakultetu u organizaciji specijalističkog poslijediplomskog studija Organizacija i menadžment.

Voditelji seminara izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Matej Černe s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, obradili su teme s tri različite perspektive (zaposlenici, menadžeri, HR stručnjaci) primjenom pristupa temeljenog na činjenicama, analizi poslovnih slučajeva, metode iskustvenog učenja i tehnika kreativnog razmišljanja. Zanimljivo kraće predavanje na temu dizajnerskog promišljanja održao je i gost iznenađenja, gospodin Marko Škrobo iz Sense consultinga.

Interes za seminar je bio velik, a istom su prisutvovali predstavnici niza hrvatskih organizacija (Zagrebačka banka d.d., INA d.d., Petrokemija d.d., APIS-IT d.o.o., Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatska pošta d.d., HEP d.d., Bipa i dr.).

Seminar
Seminar
Seminar

Više o studiju saznajte u brošuri studija:

brošura
ostale vijesti